Hyvesblog
Image default
Business / Marketing and Advertising

De verwachtingen van werknemers

De meeste werknemers zijn optimistisch en erg betrokken wat betreft hun werk. Er zijn natuurlijk wel altijd enkele verbeterpunten waar HR-teams de nodige aandacht in kunnen gaan steken.

 

Dit blijkt duidelijk uit ‘The Workforce View in Europe 2017’ dat is uitgevoerd in opdracht van HR dienstverlener ADP. Tijdens dit onderzoeken werden ongeveer 10.000 werknemers in acht Europese landen ondervraagd. In Nederland deden er zo’n 1300 werknemers mee.

 

HR verbeterpunten

 

De meeste Europese werknemers in het onderzoeken gaven aan erg optimistisch te zijn over hun werk. Er zijn echter wel wat verbeterpunten te noemen. De onderzoeken hebben een hoofdstuk speciaal gewijd aan acties die HR teams kunnen ondernemen om zo beter te voldoen aan de verwachtingen van werknemers van HR. Het is erg belangrijk dat ontevredenheid en verbeterpunten niet over het hoofd worden gezien en dat HR teams hier de nodige aandacht aan schenken.

 

Dit zijn de top 4 verwachtingen van werknemers van de HR teams:

 

Opleidingsmogelijkheden

 

32% van de werknemers geeft aan dat zij verwachten dat Human Resources hun cursussen aanbiedt. Volgens de onderzoekers van het rapport is dit heel erg belangrijk. Voor de betrokkenheid en het behouden van de werknemers moet je het personeel op de toekomst voorbereiden. Een online diploma register zou hierbij kunnen ondersteunen.

 

Interne inzage

 

Medewerkers willen graag zelf inzicht hebben in hun gegevens. Zij zouden graag werken met een Employee Self Service (ESS). Hiermee kunnen ze goed inzien hoeveel vrije dagen nog hebben en inzichten omtrent de salarisadministratie.

 

Nieuw talent werven

 

25% van de werknemers verwacht hulp bij talentmanagement. Werknemers veranderen vaker van functie en een efficiënt en effectief wervingsproces draagt daar natuurlijk aan bij. Werkgevers moeten daarom de talent behoeften van werknemers strategisch plannen om ervoor te zorgen dat zij hierin ondersteund worden.

 

Welzijn en gezondheid

 

22% van de werknemers verwacht ondersteuning van HR bij hun welzijn en gezondheid. Dan kun je denken aan flexibel werken of stressbewustwordingsprogramma’s. Er zijn talloze manieren waarop werkgevers voor een gelukkiger en gezonder personeelsbestand kunnen zorgen.

 

http://www.cbbs.nl/