Hyvesblog
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Werk beslaat voor de meeste mensen een groot deel van hun leven. We maken al op zeer jonge leeftijd keuzes richting loopbaan. Dit kan goed uitpakken, maar het kan ook zijn dat op latere leeftijd blijkt dat het werk wat je doet je eigenlijk niet díe bevrediging geeft die je zou willen.

Ook kan het zijn dat je méér zou willen halen uit het werk dat je nu doet.

Of misschien ben je er een tijd uit geweest, of heb je nog nooit gewerkt, en zou je graag (weer) op de arbeidsmarkt willen gaan participeren. In dat geval kan je bij een outplacementbureau terecht voor een outplacement- of loopbaantraject.

Outplacement is bedoeld voor een ieder die op zoek moet naar ander werk. Dit kan ook vanwege (dreigende) arbeidsongeschiktheid, fusie, arbeidsconflict of andere reden. Primair doel van een outplacementtraject is dat je passend betaald werk vindt.

Outplacement kan worden ingezet voor het vinden van een nieuwe baan

In eerste instantie inventariseren outplacement adviseurs samen met jou je kwaliteiten en mogelijkheden t.a.v. de arbeidsmarkt. Zo nodig trainen zij je in sollicitatievaardigheden zoals het vinden van vacatures, schrijven van je C.V. en sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek. Daarnaast bekijken zij samen met jou hoe je sollicitatiegedrag is en op welke punten je winst kunt halen.

De precieze inhoud van een traject is afhankelijk van je mogelijkheden, niveau en wensen. Belangrijk is dat het outplacementbureau op een bij jou passende wijze aan het werk gaat waarbij zij het primaire doel niet uit het oog moeten verliezen. Betaald werk.

Trajecten kunnen qua duur van elkaar verschillen. Ook is het bij outplacementtrajecten mogelijk een deel van het tarief alleen te betalen als je een betaalde baan hebt gevonden. Vooraf aan een traject houden outplacementbureaus meestal een oriënterend kennismakingsgesprek. Op grond van dit gesprek kun je besluiten of je met het betreffende bureau in zee wilt.

 

 

https://www.outplacementverzekering.nl