Hyvesblog
Image default
Zakelijk

Specialist in re-integratie

Vloww helpt mensen om via re-integratie op de arbeidsmarkt een volwaardige baan op de arbeidsmarkt te krijgen of te behouden, ondanks hun gezondheidsbeperkingen. De professionals van het bedrijf combineren specialistische kennis op het snijvlak van gezondheid en werkgelegenheid. Samen met de opdrachtgever, de werkgever, de bedrijfsarts en de (arbeidsongeschikte) werknemer brengen ze op basis van de mogelijkheden de beste route in kaart om tot een succesvolle (her)integratie te komen. Daarnaast biedt het bedrijf handvatten om het fysieke en mentale vermogen van de medewerker te verbeteren, zodat arbeidsongeschiktheid in de toekomst wordt voorkomen.

Beoordeling

Een assessment zorgt voor meer transparantie wanneer een bedrijfsarts en/of werkgever vragen heeft over het fysieke en psychische vermogen van een werknemer om te werken. Voww beschikt over verschillende methoden om de match tussen de fysieke, psychische en mentale eigenschappen van de werknemer en de eisen die de werkplek aan hem of haar stelt, te beoordelen. De uitkomst van de beoordeling stelt de werkgever en de werknemer in staat om de nodige stappen te zetten voor een snelle en succesvolle re-integratie.

Vroegtijdig ingrijpen

Bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid kunnen bedrijfsartsen, huisartsen en medisch specialisten medewerkers doorverwijzen naar Vloww. Als onderdeel van dit proces onderzoeken de professionals op maat welke vorm van revalidatie het meest effectief is voor de medewerker.

Training

Via Vloww kan de verwijzer zich een beter beeld vormen van de factoren die het herstel van de werknemer bevorderen (of afremmen), in combinatie met advies over voorzieningen voor re-integratie en/of revalidatie. Een intakegesprek geeft een effectieve mate van transparantie over zowel de medische, psychologische en/of fysieke beperkingen van een werknemer, als over de mogelijkheden die men heeft om deze arbeidscapaciteit te verbeteren. In het kader van herintreding leert de medewerker sollicitatietechnieken die hem helpen om een nieuw perspectief te realiseren. De werknemer leert om te werken aan een optimale capaciteit, met als uiteindelijk doel een volledige terugkeer naar het werk, of het langdurig vasthouden van het huidige werk bij de werkgever.

Tijdens het gehele re-integratietraject krijgt de werknemer begeleiding van een professional.

 

Voor meer informatie kunt u ook even een kijkje nemen op de website van Bureaudoet.