Hyvesblog
Image default
Management

Technology business management

TBM is een raamwerk dat bedrijven helpt IT in het geheel te integreren. Het unieke is dat het er niet van uitgaat dat bedrijven al volledig IT-geïntegreerd zijn; in plaats daarvan biedt het een pad om dat te doen.

 

Het concept van IT als een geïntegreerde bedrijfseenheid is vrij nieuw. Traditioneel functioneerde IT meestal los van de hoofddoelstellingen van een bedrijf, waarbij alleen de hokjes werden afgevinkt om ervoor te zorgen dat aan IT-initiatieven werd voldaan.

 

Pas in de afgelopen jaren, en met de komst van cloud-technologie en digitale transformatie, zijn bedrijven gaan inzien dat de doelen van IT veel meer zijn dan het creëren van gebruikerstoegang, het beheren van apparatuur en het oplossen van problemen. De IT-afdelingen van vandaag de dag creëren een fundament voor een succesvolle onderneming en zijn de business unit die centraal staat bij alle doelen en doelstellingen.

 

Eén manier waarop ze dat kunnen doen is met TBM. In het volgende artikel bespreken we:

 

Wat is TBM?

Wat zijn de voordelen van TBM?; en

TBM-voorbeelden en opleidingsmogelijkheden

Blijf op de hoogte om alles te leren over TBM en hoe u het in uw bedrijf kunt toepassen.

 

Wat is TBM?

Technology Business Management is een raamwerk voor samenwerking dat bedrijven helpt hun IT-afdelingen af te stemmen op de algemene bedrijfsdoelstellingen, een essentiële praktijk voor de digitale onderneming van vandaag.

 

Het is niet per se voorschrijvend; omdat het oplossingsgericht is, kunnen bedrijven het gebruiken met een zekere mate van flexibiliteit, zoals veel van de andere frameworks op de markt (denk aan ITIL). Het doel is dat TBM meegroeit met uw organisatie, en als u groeit, groeit ook uw gebruik van dit systeem.

 

Technology Business Management Raad

De TBM Council is een non-profit organisatie die bestaat uit technologieleiders die de basis leggen voor het opzetten van een business unit vanuit IT. De raad heeft bijna 6.000 leden die C-level technology officers zijn met titels als CIO’s, CTO’s, en CFO’s.

 

De raad, die begon als een tweejaarlijkse top, werd later omgevormd tot een non-profit organisatie die bedrijven standaardisatie biedt in een samenwerkingsverband. Lidmaatschap geeft leidinggevenden toegang tot een netwerk van TBM-leiders en gestandaardiseerde best practices die kunnen worden afgestemd op uw bedrijf.

 

De TBM Council is verantwoordelijk voor de TBM Index, een gestandaardiseerde beoordeling die een benchmark biedt voor bedrijven die TBM gebruiken. “Het onderzoek beoordeelt een holistische set van capaciteiten die aanwezig moeten zijn om de business van IT te beheren. Deze omvatten uw IT-bedrijfsmodel, servicegerichtheid, organisatie, tools en managementcapaciteiten. De enquête evalueert ook de financiële impact van en tevredenheid over TBM”, aldus de TBM Council over de beoordeling, zoals gerapporteerd door CIO.

 

Om de gegevens voor de beoordeling te verzamelen, hebben 250 ondernemingen uit Noord-Amerika, de EU en Australië een beoordeling van 30 minuten uitgevoerd voordat de informatie werd geanalyseerd.

 

Kernprincipes

Er zijn tien kernprincipes van TBM. Deze zijn:

 

Positioneer uw bedrijf voor waarde: definieer uw waardepropositie. Welke waarde biedt u aan klanten, andere bedrijven en eindgebruikers?

Voortdurende verbetering: integratie in de dagelijkse processen is de sleutel tot het succes van TBM.

Creëer een cultuur van transparantie: gebruik gegevens over uitgaven, verbruik en capaciteit om zinvolle inzichten over de business te verkrijgen.

Creëer consumptiegedragspatronen: gebruik inzichten over het hele bedrijf om uitgaven en consumptiegedrag te beïnvloeden.

Lever waarde: zet kosteneffectieve methoden in om waarde te creëren.

Planning en governance: beschik over een strategisch bedrijfsplan dat budget en waarden op elkaar afstemt.

Ken de kosten: om op topniveau te presteren, en hoe de kosten laag te houden met best practices

Optimaliseer portefeuilles: om ervoor te zorgen dat ze op de meest efficiënte manier waarde leveren.

Investeren in innovatie: innovatie vereisen om de kosten te drukken en toch concurrerend te blijven.

Een wendbare onderneming creëren: snel reageren op interne of externe bedreigingen en op veranderingen in de markt als geheel.

Deze grondbeginselen vormen de basis voor de beste praktijken van de TBM-Raad, de index en het raamwerk.


 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/