Hyvesblog
Aanbiedingen

Een rentmeester ter ontlasting van jouw drukke bestaan

Wat is een rentmeester

Een rentmeester neemt het beheer van onroerende goederen over van de eigenaar. De rentmeester wordt dan verantwoordelijk voor de staat van het onroerend goed en dat het vastgoed rendabel blijft. Een rentmeester dient tevens als contactpersoon voor mogelijke huurders en lost alle problemen op die er zich voordoen rondom het vastgoed. De rentmeester zorgt voor alle boekhouding en onderhoudt het contact met alle verschillende betrokken partijen.

Waarom een rentmeester

Een rentmeester dient als het ware ter ontlasting van jouw als eigenaar. Je kunt het beheren van jouw onroerend goed dus volledig uit handen geven door het inhuren van een rentmeester. Zo heb je geen stress meer over huurders of andere zaken omdat je dit dus volledig kunt uitbesteden door in zee te gaan met een rentmeester. Je besteedt als het ware de lasten van het hebben van onroerend goed uit aan de rentmeester, maar kunt wel de baten blijven innen. Het kan je dus aanzienlijk veel tijd schelen omdat je niks meer zelf hoeft te regelen.

Welke kosten zijn er aan verbonden

Het tarief van een rentmeester is afhankelijk van het soort onroerend goed dat je bezit. Gewoonlijk huur je een rentmeester in op het moment dat je een verhuurder hebt voor je vastgoed. De gemiddelde tarieven van zo een meester ligt dan tussen de 7 tot 13% van de maandelijkse huurinkomen. Je draagt dus een gedeelte van jouw huurinkomen af aan de rentmeester, maar krijgt in ruil daar voor wel een hoop tijd terug.

https://klement-rentmeesters.nl/