Specialist in re-integratie

Vloww helpt mensen om via re-integratie op de arbeidsmarkt een volwaardige baan op de arbeidsmarkt te krijgen of te behouden, ondanks hun gezondheidsbeperkingen. De professionals van het bedrijf combineren specialistische kennis op het snijvlak van gezondheid en werkgelegenheid. Samen met de opdrachtgever, de werkgever, de bedrijfsarts en de (arbeidsongeschikte) werknemer brengen ze op basis van […]